Wij mogen geen kinderen aannemen zonder dat ze een toelaatbaarheidsverklaring hebben voor De Zeearend. Het Samenwerkingsverband passend onderwijs IJmond geeft deze verklaring af nadat er onderzocht is of De Zeearend de beste plek is voor dit kind.

Wanneer er sprake is van een eventuele plaatsing op De Zeearend, kunt u een afspraak maken voor een kennismaking met de school. Is de beschikking er, dan maakt u een afspraak voor de inschrijving. In beide gevallen wordt u ontvangen door de zorgcoördinator die u van alles over de school kan vertellen en die uw vragen kan beantwoorden. We gaan niet de klassen in met bezoekers, omdat dit de rust in de groepen teveel zou verstoren.

De kinderen op De Zeearend zijn afkomstig van: basisscholen uit de regio, van andere sbo-scholen, van MKD Het Spalier of van clusterscholen.

IMG 6346
IMG 6212
IMG 5563