De Zeearend is een school voor speciaal basisonderwijs, een school waar alle kinderen speciaal mogen zijn. Op onze school wordt basisonderwijs gegeven op een intensieve manier met veel extra zorg voor de leerlingen. Kinderen bij wie de ontwikkeling anders verloopt, of kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, vinden op De Zeearend een goede plek. Door hun specifieke onderwijsbehoeften is een reguliere basisschool minder geschikt voor hen.

We zijn gehuisvest in een ruim gebouw met een grote speelplaats, een inpandige gymzaal en een voetbalveld. Er zijn 9 groepen. De klassen zijn klein: tussen de 11 en de 17 kinderen. De Zeearend is een regioschool. De kinderen komen uit Beverwijk, Heemskerk, Castricum (incl. Limmen en Akersloot), Uitgeest, Wijk aan Zee, Velsen-Noord en Assendelft. De kinderen gaan niet tussen de middag naar huis, maar ze lunchen op school.
Omdat De Zeearend een dure voorziening is, kunnen er alleen kinderen worden aangemeld die een toelaatbaarheidsverklaring hebben gekregen van het Samenwerkingsverband passend onderwijs IJmond. U kunt een afspraak maken met onze zorgcoördinator voor een eerste kennismaking.

Schooltijden

Onder,- midden,- bovenbouw. 
Maandag t/m vrijdag
08.45 uur – 14.15 uur

IMG 1222
IMG 4559
IMG 6277